Syleksikon

Bli kjent med viktige sybegrep!

Feste sømmen: For å unngå at sømmer åpner seg må du feste sømmene. Dette gjør du enklest ved å sy 2-3 sting fram- og tilbake i begynnelsen og slutten av hver søm. Noen symaskiner har automatisk festing av sømmer. 

Innleggsstoffer / stabilisering / vlieseline: Det er vanlig å bruke forskjellige typer stabilisering når man syr. For å gi litt ekstra volum bruker man volumvlies (dukvatt). For å avstive og forsterke stoffer bruker man strykevlies/strykeinnlegg (Vlieseline) eller strykelerret.

Klippe hakk: Hvis du skal vrenge noe med en bue må du først klippe bort små trekanter fra sømmonnet. Dette kalles å klippe hakk.

Legge mot fold/klippe mot fold: Mange snittmønster har to symmetriske sider. Da er det ganske vanlig at man kun har en halv snittmønsterdel. Når det står at mønsteret skal legges mot fold (brett) skal du legge mønsterdelen langs kanten til et foldet stoff.

Overtråd og undertråd: Sømmer lages ved at to tråder tvinnes om hverandre. Overtråden (nåletråden) kommer fra trådspolen og legger seg på stoffets overside. Undertråden spoles av fra undertrådspolen, og den legger seg på stoffets underside.

Rettside og vrangside: Med stoffets rettside mener man stoffets overside (siden med trykk på). Med stoffets vrangside mener man stoffets bakside (siden uten trykk på). Når stoffer skal legges rette mot rette legges stoffets rettsider mot hverandre. Når stoffer skal legges vrange mot vrange legges stoffets vrangsider mot hverandre.

Rettsøm: For å sy sammen stoffer bruker man rettsøm. Sy sømmen 1 cm fra stoffkanten.

Rynketråder: Å lage folder med hjelp av rynketråder er en teknikk som brukes for å få små, regelmessige folder. Man syr to parallelle sømmer ved siden av hverandre. Øvre trådspenning er redusert til "1". Etterpå kan man dra i rynketrådene for å få foldet stoffet. 

Sikksakk: Stoffkanter må overkastes (sikres) slik at de ikke frynser ut ved vask. Dette gjør du enklest med en sikksakk-søm som sys helt ytterst på stoffkanten. Alternativt kan du også overkaste stoffkanter med en overlockmaskin.

Skråklippe hjørner: Hvis du skal vrenge noe med hjørner må du først skråklippe hjørner. Det betyr at du klipper bort en del av sømmonnet på skrått.

Stikning: En stikning er en forsterknings- eller dekorasjonssøm ved siden av en annen søm eller langs en foldet stoffkant. Noen ganger stikker man også ned sømmonnet. Det betyr at man folder sømmonnet til siden og syr en søm over.

Stoffer: Det skilles blant annet mellom vevde stoffer (f.eks. dongeri), strikkete stoffer (f.eks. jersey) og stoffer som er laget av sammenfiltrete fibre/vlies (f.eks. filt). I syveiledninger står det hvor mye stoff du trenger. Det vanligste er at stoffer enten har en stoffbredde på 140 cm (beklednings-stoffer og stoffer fra Europa), 110 cm (quilte-stoffer og stoffer utenfra Europa). Strykeinnlegg har ofte en bredde på 90 cm. Hvis du bruker en annen stoffbredde en angitt i syveiledningen må du tilpasse stoffmengden.

Stretchgrad: Stretchgraden eller elastisiteten sier noe hvor mye et stoff kan strekkes uten at det mister fasongen eller blir overstrukket. Det er vanligst med en stretchgrad på 20-30%. I syveiledninger står det noen ganger hvilken stretchgrad et stoff må ha.

Sømmonn: Sømmonnet (eller sømrommet) er avstanden fra stoffkanten til sømmen. Dette er vanligvis 1 cm. Noen snittmønstre har sømmonnet inkludert, andre ikke. Dette bør stå i syveiledningen.

Trådretning: Vevde stoffer har to kanter som kalles jarekanter eller jaren. Hvis du ser en lang pil på  en snittmønsterdel skal denne hjelpe deg å plassere mønsteret riktig på stoffet. Pilen skal være parallell til jaren. Da­­­ blir delen klipt ut trådrett.

Trådspenning: For å få en sterk og fin søm må symaskinens trådspenning være innstilt riktig. Det betyr at over- og undertråden må være like stramt. Les i bruksanvisningen hvordan man gjør dette. Når du skal sy rynketråder må øvre trådspenning reduseres.

Vaffelsøm: På engelsk skiller man mellom shirring og smocking. Shirring er en teknikk der stoffer blir dratt sammen og får små folder med hjelp av elastisk undertråd. Smocking er en teknikk der man lager små folder, grupperer foldene, og broderer mønstre med broderingstråd. På norsk brukes uttrykket vaffelsøm for begge teknikkene.

Vrenge / vrengeåpning: Å vrenge gjør du, når du syr to stoffbiter sammen og så snur stoffdelene slik at innsiden blir utsiden. Til dette trenger man en vrengeåpning.